Ilustrace

zpět

Ilustrace by podle mého názoru měla být nejen prostým zobrazením textu, ale měla by, pokud je to možné, vnášet do příběhu vlastní kreslířův vhled, který podnítí čtenářovu fantazii k tvorbě příběhů paralelních. Ilustruji knížky prozaické i odborné texty, stejně jako povídky publikované v novinách a časopisech. Velkou ilustrovanou publikací je knížka „Dědo, jak to tenkrát bylo?”, vydaná nakladatelstvím Olympia u příležitosti hokejového mistrovství světa v roce 2015, seznamující malé kluky a holky s nejslavnějšími okamžiky v historii československého a českého hokeje. V ukázkách jsou obrázky i z této publikace.